Regulamin

Regulamin

 

 

 

 

 

REGULAMIN  GRUP  TANECZNYCH:

1. Uczestnictwo w zajęciach jest akceptowane po uprzednim wypełnieniu formularza
zgłoszeniowego, który jest jednocześnie zgodą pisemną rodzica. Dodatkow od września 2017
wchodzi w życie umowa między rodzicem, a Iloną Tadla-Ratajczak. Bez podpisanych wyżej
wymienionych  dokumentów dziecko nie będzie mogło brać udziału w zajęciach.

2. Informację o przeciwwskazaniach do wysiłku fizycznego rodzic umieszcza w formularzu.
Jeśli takie występują, do uczestnictwa w zajęciach potrzebna jest pisemna zgoda lekarza.

3. Uczestnik ma obowiązek posiadania ubezpieczenia NW.

4. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Czas trwania w zależności od poziomu
zaawansowania oraz wieku uczestników:
- grupy początkujące: 45 min./60 min.,
- grupy średnio zaawansowane: 60 min./90 min./120 min.,
- grupy zaawansowane: 60 min./120 min.

5. Stałą opłatę miesięczną za naukę tańca płatną z góry  należy uiścić na pierwszych zajęciach
danego miesiąca u instruktora w studiu CatClan przy ul. Obrzyckiej 88 w Obornikach.

6. Ceny są uzależnione od poziomu zaawansowania i przedziału wiekowego uczestników:
- grupy początkujące: 40,00 zł./ 55,00 zł./ 60,00 zł.,
- grupy średnio zaawansowane: 65,00 zł./ 70,00 zł./ 75,00 zł.,
- grupy zaawansowane: 75,00 zł./80,00 zł.

7. Wymagana jest płatność z góry za cały miesiąc. Nie ma możliwości płatności
za pojedyncze zajęcia. Wyjątek stanowi rezygnacja po pierwszych zajęciach, gdy dziecko
nie będzie chciało kontynuować nauki. W takim przypadku obowiązuje opłata 20,00 zł.

8. Stała opłata miesięczna nie podlega zwrotowi oraz nie ma możliwości jej umniejszenia, niezależnie od obecności ucznia na zajęciach. To opłata za przynależność do grupy, rezerwację miejsca, a także pracę instruktora.

9. Wymagana jest obecność na każdych zajęciach.

10. Jeżeli przez dłuższy okres czasu z powodu choroby uczestnik nie będzie mógł brać udziału w zajęciach, prosimy o informację drogą smsową lub mailową.

11. W przypadku długotrwałej choroby/wyjazdu całomiesięcznego, po wcześniejszym poinformowaniu instruktora opłata może zostać anulowana.

12. W przypadku rezygnacji obowiązuje misięczne wypowiedzenie. Rodzic ma obowiązek pisemnie powiadomić instruktora o decyzji przerwania nauki tańca w CatClan Dance & Fitness Studio oraz należy uregulować zaległe opłaty.

13. Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy oraz czyste obuwie sportowe nieużytkowane na dworze.

14. Uczestnicy przebierają się w szatni numer 4. Odzież zmienną, torby i inne rzeczy osobiste zostawiamy w szatni.

15. Nie ponosimy odpowiedzialności na rzeczy pozostawione w szatni.

16. Zakaz przebierania się oraz pozostawiania ubrań na trybunach.

17. Prosimy o załatwianie potrzeb fizjologicznych przed zajęciami. W czasie zajęć nie ma możliwości wychodzenia z sali.

18. Na każdej lekcji uczestnik powinien posiadać wodę lub inny napój.

19. W czasie treningu drzwi studia są zamknięte, a rodzice/opiekunowie nie mogą ich otwierać czy też wchodzić do sali.

20. Uczestnictwo w zajęciach, pokazach, zawodach jest jednoczesną zgodą na wykorzystywanie wizerunku uczestnika. Zdjęcia, filmy z udziałem uczestnika mogą być udostępniane przez Ilonę Tadla-Ratajczak do celów promocyjnych studia.

21. Zastrzega się prawa autorskie do choreografii oraz mix’ów muzycznych.

22. Zakaz nauczania choreografii CatClan osób nienależących do grup tanecznych CatClan.

23. Zakaz rozpowszechniania nagrań oraz zdjęć bez zgody Ilona Tadla-Ratajczak.

24. Osoba, która widnieje na liście danej grupy zostanie skreślona, w przypadku gdy nie wstawi się na zajęciach w przeciągu tygodnia. Na jej miejsce wchodzi osoba z listy rezerwowej.

NEWS

Grupy początkujące!

Dołacz do nas z początkiem nowego sezonu! ...

SEZON 2019/2020

Widzimy się już 2 września! ...

FITNESS

Zapraszamy na zajęcia z Iloną i Weroniką ...

kalendarz


« Wrzesień 2019 »
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
            1
2* START NOWEGO SEZONU!!! 15:30
3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28* Wiszka (studio CatClan) all day
29
30            
  • - zawody
  • - warsztaty
  • - pokazy
  • - zajęcia odwołane
  • - zmiany w grafiku